Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết có nội dung hữu ích dành cho độc giả, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "kienthuctre". (Ví dụ: Khối lượng riêng của sắt là bao nhiêu kienthuctre). Tìm kiếm ngay
14 lượt xem

tổng hợp kiến thức hóa học lớp 8

Xem cùng kiến thức trẻ tổng hợp kiến thức hóa học lớp 8

Tổng hợp kiến thức cơ phiên bản hoá học 8 hồ hết khái niệm: một. Vật thể, chất. – Vật thể: Là toàn bộ những gì xung quanh chúng ta và trong ko gian. Vật thể gồm 2 loại: Vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo – Chất: là vật liệu kết cấu nên vật thể. Chất với ở khắp mọi nơi, ở đâu với vật thể là ở đó với chất. – Mỗi chất với những đặc điểm nhất định. bao hàm đặc điểm vật lý và đặc điểm hoá học. o đặc điểm vật lý: Trạng thái (R,L,K), màu sắc sắc, mùi vị, tính tan, tính dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ sôi (t 0 s ), nhiệt độ nóng chảy (t 0 nc ), khối lợng riêng (d) o đặc điểm hoá học: Là kỹ năng bị thay đổi đổi thành chất khác: kỹ năng cháy, nổ, tác dụng với chất khác 2. Hỗn hợp và chất tinh khiết. – Hỗn hợp là 2 thường xuyên nhiều chất trộn lại với nhau. Mỗi chất trong hỗn hợp đợc gọi là 1 trong mỗi chất thành phần. – Hỗn hợp gồm với 2 loại: hỗn hợp như nhau và hỗn hợp ko như nhau – đặc điểm của hỗn hợp: Hỗn hợp trung tính ko ổn định, thay đổi tùy thuộc vào khối lợng và số lợng chất thành phần. – Chất tinh khiết là chất ko với lẫn chất nào khác. Chất tinh khiết trung tính nhất định, ko thay đổi. – lúc tách riêng hồ hết chất ra khỏi hỗn hợp ta thu đợc hồ hết chất tinh khiết. Để tách riêng hồ hết chất ra khỏi hỗn hợp ngời ta với thể sử dụng hồ hết phơng pháp vật lý và hoá học: tách, chiết, gạn, lọc, cho bay khá, chng đựng, tiêu dùng hồ hết phản ứng hoá học 3. Nguyên tử. a. Định nghĩa: Là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, kết cấu nên hồ hết chất b. kết cấu: gồm 2 phần Hạt nhân: tạo bởi 2 loại hạt: Proton và Nơtron – Proton: Mang điện tích +một, với khối lợng một đvC, ký hiệu: P – Nơtron: ko mang điện, với khối lợng một đvC, ký hiệu: N Vỏ: kết cấu từ hồ hết lớp Electron – Electron: Mang điện tích -một, với khối lợng ko đáng nói, ký hiệu: e Trong nguyên tử, hồ hết e hoạt động và sinh hoạt rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp từ trong ra. + Lớp một: với tối đa 2e + Lớp 2,3,4 tạm thời với tối đa 8e Khối lợng nguyên tử = số P + số N + số e = số P + số N (vì e với khối lợng rất nhỏ) 4. yếu tắc hoá học. Là tập hợp những nguyên tử cùng loại, với cùng số P trong hạt nhân Những nguyên tử với cùng số P nhng số N không giống nhau gọi là đồng vị của nhau 5. Hoá trị. Là con số biểu thị kỹ năng liên kết của nguyên tử thường xuyên nhóm nguyên tử Quy tắc hoá trị: a b x y A B ta với: a.x = b.y (với a, b lần lợt là hoá trị của yếu tắc A và B) So sánh đơn chất và hợp chất đơn chất hợp chất VD Sắt, đồng, oxi, nitơ, than chì Nớc, muối ăn, đờng K/N Là những chất do một yếu tắc hoá học kết cấu nên Là những chất do 2 thường xuyên nhiều yếu tắc hoá học kết cấu nên Phân loại Gồm 2 loại: Kim loại và phi kim. Gồm 2 loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ Phân tử – Gồm một nguyên tử: kim loại và phi – Gồm hồ hết nguyên tử khác loại (hạt đại diện thay mặt) kim rắn – Gồm hồ hết nguyên tử cùng loại: Phi kim lỏng và khí thuộc hồ hết yếu tắc hoá học không giống nhau CTHH – Kim loại và phi kim rắn: CTHH KHHH (A) – Phi kim lỏng và khí: CTHH = KHHH + chỉ số (A x ) CTHH = KHHH của hồ hết yếu tắc + hồ hết chỉ số tơng ứng A x B y So sánh nguyên tử và phân tử nguyên tử phân tử Định tức thị hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, kết cấu nên hồ hết chất Là hạt vô cùng nhỏ, đại diện thay mặt cho chất và mang rất đầy đủ đặc điểm của chất Sự thay đổi đổi trong phản ứng hoá học. Nguyên tử đợc bảo toàn trong hồ hết phản ứng hoá học. Liên kết giữa hồ hết nguyên tử trong phân tử thay đổi làm cho phân tử này thay đổi đổi thành phân tử khác Khối lợng Nguyên tử khối (NTK) cho thấy độ nặng nhẹ không giống nhau giữa hồ hết nguyên tử và là đại lợng đặc trng cho từng yếu tắc NTK là khối lợng của nguyên tử tính bằng đơn vị Cacbon Phân tử khối (PTK) là khối lợng của một phân tử tính bằng đơn vị Cacbon PTK = tổng khối lợng hồ hết nguyên tử với trong phân tử. vận dụng quy tắc hoá trị một. Tính hoá trị của một yếu tắc – Gọi hoá trị của yếu tắc cần tìm (là a) – vận dụng QTHT: a.x = b.y a = b.y/x – vấn đáp 2. Lập CTHH của hợp chất. – Gọi công thức chung cần lập – vận dụng QTHT: a.x = b.y ‘ ‘ x b b y a a = = – vấn đáp. *** với thể tiêu dùng quy tắc chéo cánh để lập nhanh một CTHH: Trong CTHH, hoá trị của yếu tắc này là chỉ số của yếu tắc kia. Lu ý: lúc hồ hết hoá trị thân phụ tối giản thì cần tối giản trớc 6. Phản ứng hoá học. Là quy trình thay đổi đổi chất này thành chất khác. Chất bị thay đổi đổi gọi là chất tham gia, chất đợc tạo thành gọi là thành phầm Đợc trình diễn bằng sơ vật: A + B C + D học hỏi là: A tác dụng với B tạo thành C và D A + B C học hỏi là A kết tương thích với B tạo thành C A C + D học hỏi là A bị phân huỷ thành C và D – Ngoµi ra cã thÓ chia axit thµnh axit m¹nh vµ axit yÕu Axit m¹nh Axit trung b×nh Axit yÕu Axit rÊt yÕu Hîp chÊt v« c¬ Oxit (A x O y ) Axit (H n B) Baz¬- M(OH) n Muèi (M x B y ) Oxit axit: CO 2 , SO 2 , SO 3 , NO 2 , N 2 O 5 , SiO 2 , P 2 O 5 Oxit baz¬: Li 2 O, Na 2 O, K 2 O, CaO, BaO, CuO,Fe 2 O 3 Oxit trung tÝnh: CO, NO… Oxit lìng tÝnh: ZnO, Al 2 O 3 , Cr 2 O 3 Axit kh«ng cã oxi (Hidraxit): HCl, HBr, H 2 S, HF Axit cã oxi (Oxaxit): HNO 3 , H 2 SO 4 , H 3 PO 4 …. Baz¬ tan (KiÒm): NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 Baz¬ kh«ng tan: Mg(OH) 2 , Cu(OH) 2 , Fe(OH) 3 … Muèi axit: NaHSO 4 , NaHCO 3 , Ca(HCO 3 ) 2 … Muèi trung hoµ: NaCl, KNO 3 , CaCO 3 … PH©n lo¹i HCVC HNO 3 H 2 SO 4 HCl H 3 PO 4 H 2 SO 3 CH 3 COOH H 2 CO 3 H 2 S Oxit axit bazơ muối Định tức thị hợp chất của oxi với một yếu tắc khác Là hợp chất mà phân tử gồm một thường xuyên nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit Là hợp chất mà phân tử gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một thường xuyên nhiều nhóm OH Là hợp chất mà phân tử gồm kim loại liên kết với gốc axit. CTHH Gọi yếu tắc trong oxit là A hoá trị n. CTHH là: – A 2 O n nếu n lẻ – AO n/2 nếu n chẵn Gọi gốc axit là B với hoá trị n. CTHH là: H n B Gọi kim loại là M với hoá trị n CTHH là: M(OH) n Gọi kim loại là M, gốc axit là B CTHH là: M x B y tên thường gọi Tên oxit = Tên yếu tắc + oxit Lu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại lúc kim loại với nhiều hoá trị. lúc phi kim với nhiều hoá trị thì kèm tiếp đầu ngữ. – Axit ko với oxi: Axit + tên phi kim + hidric – Axit với ko nhiều oxi: Axit + tên phi kim + ơ (rơ) – Axit với nhiều oxi: Axit + tên phi kim + ic (ric) Tên bazơ = Tên kim loại + hidroxit Lu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại lúc kim loại với nhiều hoá trị. Tên muối = tên kim loại + tên gốc axit Lu ý: Kèm theo hoá trị của kim loại lúc kim loại với nhiều hoá trị. TCHH một. Tác dụng với nớc – Oxit axit tác dụng với nớc tạo thành dd Axit – Oxit bazơ tác dụng với nớc tạo thành dd Bazơ 2. Oxax + dd Bazơ tạo thành muối và nớc 3. Oxbz + dd Axit tạo thành muối và nớc 4. Oxax + Oxbz tạo thành muối một. Làm quỳ tím đỏ hồng 2. Tác dụng với Bazơ Muối và nớc 3. Tác dụng với oxit bazơ muối và nớc 4. Tác dụng với kim loại muối và Hidro 5. Tác dụng với muối muối mới mẻ và axit mới mẻ một. Tác dụng với axit muối và nớc 2. dd Kiềm làm đổi màu sắc chất chỉ thị – Làm quỳ tím xanh – Làm dd phenolphtalein ko màu sắc hồng 3. dd Kiềm tác dụng với oxax muối và nớc 4. dd Kiềm + dd muối Muối + Bazơ 5. Bazơ ko tan bị nhiệt phân oxit + nớc một. Tác dụng với axit muối mới mẻ + axit mới mẻ 2. dd muối + dd Kiềm muối mới mẻ + bazơ mới mẻ 3. dd muối + Kim loại Muối mới mẻ + kim loại mới mẻ 4. dd muối + dd muối 2 muối mới mẻ 5. 1 trong các mỗi muối bị nhiệt phân Lu ý – Oxit lỡng tính với thể tác dụng với cả dd axit và dd – HNO 3 , H 2 SO 4 đặc với hồ hết đặc điểm riêng – Bazơ lỡng tính với thể tác dụng với cả dd axit và – Muối axit với thể phản ứng nh một axit đặc điểm hoá học của hồ hết hợp chất vô cơ Mối quan hệ giữa hồ hết loại hợp chất vô cơ + dd Muối + H 2 O + dd Kiềm + Oxbz + Bazơ + Axit+ Kim loại + dd Kiềm + Axit+ Oxax+ dd Muối t 0 + H 2 O + Axit + Oxi+ H 2 , CO+ Oxi + axit + dd bazơ + kim loại t 0 + dd muối t 0 + axit+ Oxax + Oxit Bazơ + Bazơ + dd Muối + KL+ Nớc+ Nớc Oxit axit Oxit bazơ Muối + n- ớc axit Kiềm Muối + dd Axit+ dd Bazơ Axit Muối + H2O Quỳ tím đỏ Muối + h 2 Muối + Axit Muối Bazơ Kiềm k.tan Quỳ tím xanh Phenolphalein k.màu sắc hồng Muối + h 2 O oxit + h 2 O Muối + axit Muối + bazơ Muối + muối Muối + kim loại hồ hết thành phầm không giống nhau Tchh của oxit Tchh của Axit Tchh của muốiTchh của bazơ Lu ý: Thờng chỉ gặp 5 oxit bazơ tan đợc trong nớc là Li 2 O, Na 2 O, K 2 O, CaO, BaO. Đây cũng là hồ hết oxit bazơ với thể tác dụng với oxit axit. so với bazơ, với hồ hết đặc điểm chung cho toàn bộ 2 loại nhng với những đặc điểm chỉ của Kiềm hoặc bazơ ko tan 1 trong các mỗi loại hợp chất với hồ hết đặc điểm hoá học riêng, trong này ko nhắc tới, với thể xem phần học hỏi thêm hoặc hồ hết bài trình làng riêng trong sgk. Muối + h 2 O Oxit axitOxit bazơ Bazơ Kiềm k.tan + Oxax Kim loại Phi kim + Oxbz+ dd Muối Axit Mạnh yếu Muối + bazơ hồ hết phơng trình hoá học minh hoạ thờng gặp 4Al + 3O 2 2Al 2 O 3 CuO + H 2 0 t Cu + H 2 O Fe 2 O 3 + 3CO 0 t 2Fe + 3CO 2 S + O 2 SO 2 CaO + H 2 O Ca(OH) 2 Cu(OH) 2 0 t CuO + H 2 O CaO + 2HCl CaCl 2 + H 2 O CaO + CO 2 CaCO 3 Na 2 CO 3 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + 2NaOH NaOH + HCl NaCl + H 2 O 2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O BaCl 2 + Na 2 SO 4 BaSO 4 + 2NaCl SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4 P 2 O 5 + 6NaOH 2Na 3 PO 4 + 3H 2 O N 2 O 5 + Na 2 O 2NaNO 3 BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HCl 2HCl + Fe FeCl 2 + H 2 2HCl + Ba(OH) 2 BaCl 2 + 2H 2 O 6HCl + Fe 2 O 3 2FeCl 3 + 3H 2 O 2HCl + CaCO 3 CaCl 2 + 2H 2 O điều chế hồ hết hợp chất vô cơ 6 7 8 một 2 3 5 4 Phân huỷ Lu ý: – 1 trong các mỗi oxit kim loại nh Al 2 O 3 , MgO, BaO, CaO, Na 2 O, K 2 O ko bị H 2 , CO khử. – hồ hết oxit kim loại lúc ở trạng thái hoá trị cao là oxit axit nh: CrO 3 , Mn 2 O 7 , – hồ hết phản ứng hoá học xảy ra phải tuân theo hồ hết điều kiện của từng phản ứng. – lúc oxit axit tác dụng với dd Kiềm thì tuỳ theo tỉ lệ số mol sẽ tạo ra muối axit thường xuyên muối trung hoà. VD: NaOH + CO 2 NaHCO 3 2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O – lúc tác dụng với H2SO4 đặc, kim loại sẽ thể hiện hoá trị tối đa, ko phóng thích Hidro VD: Cu + 2H 2 SO 4 CuSO 4 + SO 2 + H 2 O Kim loại + oxi Phi kim + oxi Hợp chất + oxi oxit Nhiệt phân muối Nhiệt phân bazơ ko tan Phi kim + hidro Oxit axit + nớc Axit mạnh + muối Axit một. 3Fe + 2O 2 0 t Fe 3 O 4 2. 4P + 5O 2 0 t 2P 2 O 5 3. CH 4 + O 2 0 t CO 2 + 2H 2 O 4. CaCO 3 0 t CaO + CO 2 5. Cu(OH) 2 0 t CuO + H 2 O 6. Cl 2 + H 2 askt 2HCl 7. SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 8. BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + 2HCl 9. Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 CaCO 3 + 2NaOH 10. CaO + H 2 O Ca(OH) 2 11. NaCl + 2H2O dpdd NaOH + Cl 2 + H 2 ` 19 20 21 13 14 15 16 17 18 12 9 10 11 Baz¬ KiÒm + dd muèi Oxit baz¬ + níc ®iÖn ph©n dd muèi (cã mµng ng¨n) Axit + baz¬ Oxit baz¬ + dd axit Oxit axit + dd kiÒm Oxit axit + oxit baz¬ Dd muèi + dd muèi Dd muèi + dd kiÒm Muèi + dd axit Muèi Kim lo¹i + phi kim Kim lo¹i + dd axit Kim lo¹i + dd muèi 12. Ba(OH) 2 + H 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2H 2 O 13. CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O 14. SO 2 + 2NaOH →Na 2 SO 3 + H 2 O 15. CaO + CO 2 → CaCO 3 16. BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 ↓ + 2NaCl 17. CuSO 4 + 2NaOH → Cu(OH) 2 + Na 2 SO 4 18. CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 + CO 2 ↑ + H 2 O 19. 2Fe + 3Cl 2 0 t → 2FeCl 3 20. Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 ↑ 21. Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu↓ đặc điểm hoá học của kim loại Dãy hoạt động và sinh hoạt hoá học của kim loại. K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au (lúc Nào May Aó Záp Sắt Phải Hỏi Cúc Bạc Vàng) ý nghĩa: K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt + O 2 : nhiệt độ thờng ở nhiệt độ cao Khó phản ứng K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với nớc ko tác dụng với nớc ở nhiệt độ thờng K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tác dụng với hồ hết axit thông thờng phóng thích Hidro ko tác dụng. K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Kim loại đứng trớc đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt H2, CO ko khử đợc oxit khử đợc oxit hồ hết kim loại này ở nhiệt độ cao quan hoài: – hồ hết kim loại đứng trớc Mg phản ứng với nớc ở nhiệt độ thờng tạo thành dd Kiềm và phóng thích khí Hidro. – Trừ Au và Pt, hồ hết kim loại khác đều với thể tác dụng với HNO 3 và H 2 SO 4 đặc nhng ko phóng thích Hidro. So sánh đặc điểm hoá học của nhôm và sắt * Giống: – Đều với hồ hết đặc điểm chung của kim loại. – Đều ko tác dụng với HNO 3 và H 2 SO 4 đặc nguội * Khác: đặc điểm Al (NTK = 27) Fe (NTK = 56) đặc điểm vật lý – Kim loại màu sắc trắng, với ánh kim, nhẹ, dẫn điện nhiệt tốt. – t 0 nc = 660 0 C – Là kim loại nhẹ, dễ dát mỏng manh, dẻo. – Kim loại màu sắc trắng xám, với ánh kim, dẫn điện nhiệt kém hơn Nhôm. – t 0 nc = 1539 0 C – Là kim loại nặng, dẻo nên dễ rèn. Tác dụng với phi kim 2Al + 3Cl 2 0 t 2AlCl 3 2Al + 3S 0 t Al 2 S 3 2Fe + 3Cl 2 0 t 2FeCl 3 Fe + S 0 t FeS Tác dụng với 2Al + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 + Axit + O 2 + Phi kim + DD Muối Kim loại oxit Muối Muối + H 2 Muối + kl một. 3Fe + 2O 2 0 t Fe 3 O 4 2. 2Fe + 3Cl 2 0 t 2FeCl 3 3. Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 4. Fe + CuSO 4 FeSO 4 + Cu axit Tác dụng với dd muối 2Al + 3FeSO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + 3Fe Fe + 2AgNO 3 Fe(NO 3 ) 2 + 2Ag Tác dụng với dd Kiềm 2Al + 2NaOH + H 2 O 2NaAlO 2 + 3H 2 ko phản ứng Hợp chất – Al 2 O 3 với tính lỡng tính Al 2 O 3 + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 O Al 2 O 3 + 2NaOH2NaAlO 2 + H2O – Al(OH) 3 kết tủa dạng keo, là hợp chất lỡng tính – FeO, Fe 2 O 3 và Fe 3 O 4 đều là hồ hết oxit bazơ – Fe(OH) 2 màu sắc trắng xanh – Fe(OH) 3 màu sắc nâu đỏ tóm lại – Nhôm là kim loại lỡng tính, với thể tác dụng với cả dd Axit và dd Kiềm. Trong hồ hết phản ứng hoá học, Nhôm thể hiện hoá trị III – Sắt thể hiện 2 hoá trị: II, III + Tác dụng với axit thông thờng, với phi kim yếu, với dd muối: II + Tác dụng với H 2 SO 4 đặc nóng, dd HNO 3 , với phi kim mạnh: III Gang và thép Gang Thép Đ/N – Gang là kim loại tổng hợp của Sắt với Cacbon và 1 trong các mỗi yếu tắc khác nh Mn, Si, S (%C=2ữ5%) – Thép là kim loại tổng hợp của Sắt với Cacbon và 1 trong các mỗi yếu tắc khác (%C M FeCL = 2,5 f = 2,5.0,727 = một ,86 Vậy, khối lợng FeCl3 là 1 trong mỗi ,86 g 3 2 Phơng pháp đại số Trong hồ hết phơng pháp giải hồ hết vấn đề Hoá học phơng pháp đại số cũng thờng đợc sử dụng Phơng pháp này với u điểm tiết kiệm đợc thời kì, lúc giải hồ hết vấn đề tổng hợp, tơng đối khó giải bằng hồ hết phơng pháp khác Phơng pháp đại số đợc tiêu dùng làm giải hồ hết vấn đề Hoá học sau: a Giải vấn đề lập CTHH bằng phơng… loại và cùng hiệu suất thì ta thay hỗn hợp nhiều chất thành một chất tơng đơng Lúc đó lợng (số mol, khối lợng thường xuyên thể tích) của chất tơng đơng bằng lợng của hỗn hợp b/ Phạm vi sử dụng: Trong vô cơ, phơng pháp này vận dụng lúc hỗn hợp nhiều kim loại hoạt động và sinh hoạt thường xuyên nhiều oxit kim loại, hỗn hợp muối cacbonat, hoặc lúc hỗn hợp kim loại phản ứng với nớc Bài một: Một hỗn hợp 2 kim loại kiềm A, B thuộc 2 chu kì… lợng là 8, 5 gam Hỗn hợp này tan hết trong nớc d cho ra 3,36 lit khí H2 (đktc) Tìm hai kim loại A, B và khối lợng của mỗi kim loại Hớng dẫn giải: PTHH 2A + 2H2O 2AOH + H2 (một) 2B + 2H2O 2BOH + H2 (2) Đặt a = nA , b = nB 3,36 = 0,3 (mol) 22,4 8, 5 M = 0,3 = 28, 33 ta với: a + b = 2 M trung bình: (I) Ta thấy 23 – Xem thêm –

Xem thêm: tổng hợp kiến thức hóa học lớp 8, tổng hợp kiến thức hóa học lớp 8,


Xem cùng kiến thức trẻ tổng hợp kiến thức hóa học lớp 8
tổng hợp kiến thức hóa học lớp 8 kiến thức trẻ

Kiến thức trẻ là Blog CỘNG ĐỒNG VÀ CHIA SẺ Tri thức trẻ, bạn là người yêu thích nội dung bài viết này. Hãy tặng cho chúng tôi xin 1 lượt Like, Share nhé. Xin cảm ơn Kiến thức trẻ là Blog nơi chuyên cập nhật những thông tin, kiến thức mới, sự hiểu biết hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm. Thông qua giáo dục hay tự học của chúng ta. Đặt quảng cáo tại đây zalo chính thức.

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.