Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết có nội dung hữu ích dành cho độc giả, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "kienthuctre". (Ví dụ: Khối lượng riêng của sắt là bao nhiêu kienthuctre). Tìm kiếm ngay
30 lượt xem

PHƯƠNG PHÁP GIẢI một vài DẠNG TOÁN tăng LỚP một

Xem cùng kiến thức trẻ PHƯƠNG PHÁP GIẢI một vài DẠNG TOÁN tăng LỚP một

CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT
SỐ DẠNG TOÁN tăng LỚP một
A. tiềm năng:
– làm HS lớp một với thêm tư duy và không ngừng mở rộng tư duy
để đều em với một hành trang, một lượng kiến thức nâng
cao cơ phiên bản, tiếp tục cách tân và phát triển lên đều lớp học tiếp
theo được vững chắc hợn.
– Bước đầu làm HS hình thành hình tượng chữ và
số.
– Biết tính biểu thức giản dị và biểu thức với
nhiều số và nhiều phép tính.
– Biết giải toán với một; 2; 3 phép tính.
– Biết vẽ hình và tìm điểm, đoạn thẳng, hình tam
giác, hình tứ giác.
– làm đều em HS, đều bậc phụ vương phụ huynh học trò,
giáo viên nắm được cách giải và giải được một vài dạng
toán tăng lớp một.
B. một vài DẠNG TOÁN tăng LỚP một
PHẦN I. SỐ VÀ CHỮ SỐ
I.Kiến thức cần ghi nhớ:
– Nắm được kết cấu của số.
– phụ thuộc tia số để tìm ra số liền trước, liền sau của
dãy số.
– Nắm được hai số liền kề nhau, hơn kém nhau một
đơn vị.

II. Bài tập
* Ví dụ:
15 = 10 + 5
– thường ab = ao + b
– ab là số với 2 chữ số : Chữ số a là chữ số hàng

chục và chữ số b là chữ số hàng đơn vị.
một. Bài tập 2( Tr. 156) Tính nhẩm :
40 + 5 =
52 + 6 =
6 + 52 =
2.Bài 3( Tr. 174) Viết ( theo mẫu):
35 = …… + ……
HD cách làm:
– Chữ số 3 là chữ số hàng chục, 3 chục = 30; Chữ
số 5 là chữ số hàng đơn vị và là 5 đơn vị.Ta với:
35 = 30 + 5. Tương tự:
45 = 40 + 5
79 = 70 + 9
99 90 + 9
3.Bài 4. Tìm một vài với hai chữ số biết rằng :
a) Số đó bằng số nhỏ nhắn nhất giống nhau cùng với 11.
b) Số đó trừ đi số lẻ nhỏ nhắn nhất với 2 chữ số khác
nhau ta được 44.
Giải
a) Số nhỏ nhắn nhất với hai chữ số giống nhau là số 11.
Vậy số đó là số 11.
Ta với : 11 + 11 = 22
b) Số lẻ nhỏ nhắn nhất với 2 chữ số không giống nhau là số 13.
Ta gọi số đó là ab – 13 = 44
b – 3 = 4 b = 7
a – một = 4 a = 5
– Số đố là 57. Vậy 57 – 13 = 44
4. Bài 5. Cho đều chữ số : 0, một, 2.
a) Hãy viết toàn bộ đều số với hai chữ số không giống nhau.
b) Tính tổng của đều số viết được ở trên.

c) Tính hiệu của số to nhất và số nhỏ nhắn nhất viết được ở
trên.
Giải
a) đều số với 2 chữ số đó là : 10,12, 20,21.
b) Tổng của đều số trên là : 10 + 12 + 20 +21= 63
c) Hiệu của số to nhất và số nhỏ nhắn nhất ở trên là :
21 – 10 = 11
5. Bài 6. Cho đều số : một, 2, 3.
a) Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số một thì số đó
tăng thêm bao nhiêu đơn vị ?
b) Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên trái số một thì số đó
tăng thêm bao nhiêu đơn vị ?
c) Nếu viết thêm chữ số 2 vào bên phải số 2 thì số đó
tăng thêm bao nhiêu đơn vị ?
d) Nếu viết thêm chữ số 2 vào bên trái số 2 thì số đó
tăng thêm bao nhiêu đơn vị ?
e) Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số 3 thì số đó
tăng thêm bao nhiêu đơn vị ?
f) Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số 3 thì số đó
tăng thêm bao nhiêu đơn vị ?
Giải
a) lúc viết thêm chữ số 0 vào bên phải số một ta được
số 10.
Số đó tăng thêm là : 10 – 0 = 10( đơn vị)
b) lúc viết thêm chữ số 0 vào bên trái số một ta vẫn
được số một.
Số đó tăng thêm là : một – một = 0( đơn vị)
* c, d, e, f giải tương tự a, b.
6. Bài 7. Cho đều số: 10, 12, 33, 88, 87.
a) Nếu xóa đi chữ số 0 của số 10 thì số đó giảm đi

bao nhiêu đơn vị?
b) Nếu xóa đi chữ số một của số 12 thì số đó giảm đi
bao nhiêu đơn vị?
c) Nếu xóa đi chữ số 3 của số 33 thì số đó giảm đi
bao nhiêu đơn vị?
d) Nếu xóa đi chữ số 8 của số 88 thì số đó giảm đi
bao nhiêu đơn vị?
e) Nếu xóa đi chữ số 7 của số 87 thì số đó giảm đi
bao nhiêu đơn vị?
Giải
a) lúc xóa đi chữ số 0 của số 10 thì số đó trở thành
số một.
Số đó giảm đi là: 10 – một = 9( đơn vị)
b) lúc xóa đi chữ số một của số 12 thì số đó trở thành
số 2.
Số đó giảm đi là: 12 – 2 = 10( đơn vị)
*c, d, e giải tương tự a, b
7. Bài 8. với toàn bộ bao nhiêu số với 2 chữ số từ 12
tới 35.
Giải
đều số với 2 chữ số từ 12 tới 35 với toàn bộ là:
35 – 12 + một = 24( số)
* Ta lấy số cuối trừ cho số đầu rồi cùng với một( số
đầu)
III. Bài tập tự làm:
Bài một.
a) với toàn bộ bao nhiêu số với 2 chữ số từ 23 tới 67.
b) với toàn bộ bao nhiêu số với hai chữ số từ 45 tới
96.
Bài 2.

a) với bao nhiêu số với một chữ số?
b) với bao nhiêu số với lẻ với một chữ số?
c) với bao nhiêu số chẵn với một chữ số?
d) Số to nhất với một chữ số là số nào?
e) Số nhỏ nhắn nhất với một chữ số là số nào?
Bài 3.
a) với bao nhiêu số với 2 chữ số?
b) với bao nhiêu số với lẻ với 2 chữ số?
c) với bao nhiêu số chẵn với 2 chữ số?
d) Số to nhất với 2 chữ số là số nào?
e) Số nhỏ nhắn nhất với 2 chữ số là số nào?
f) với bao nhiêu số với 2 chữ số giống nhau ?
g) với bao nhiêu số với 2 chữ số không giống nhau ?
h) với bao nhiêu số tròn chục ?
Bài 4.
a) Số to nhất với 2 chữ số là số nào?
b) Số nhỏ nhắn nhất với 2 chữ số là số nào?
c) Số chẵn to nhất với 2 chữ số là số nào?
d) Số lẻ nhỏ nhắn nhất với 2 chữ số là số nào?
e) Số to nhất với 2 chữ số không giống nhau là số nào?
f) Số lẻ to nhất với 2 chữ số không giống nhau là số nào?
g) Số to nhất với 2 chữ số giống nhau là số nào?
h) Số chẵn to nhất với 2 chữ số giống nhau là số
nào?
i) Số nhỏ nhắn nhất với 2 chữ số không giống nhau là số nào?
j) Số lẻ nhỏ nhắn nhất với 2 chữ số không giống nhau là số nào?
k) Số nhỏ nhắn nhất với 2 chữ số giống nhau là số nào?
l) Số chẵn nhỏ nhắn nhất với 2 chữ số giống nhau là số
nào?
PHẦN II. BIỂU THỨC

I .Kiến thức cần ghi nhớ:
– Nắm được trật tự triển khai trong biểu thức.
– Nắm được đặc điểm của đều biểu thức.
– Tính nhanh giá trị của đều biểu thức. Cần xem
xét kĩ dạng, loại bài nào.
+ Sử dụng đặc điểm giao hoán và đặc điểm phối kết hợp.
+ Sử dụng thêm, bớt.
+ Sử dụng theo cặp số.
II. Bài tập
Bài một. ( Tr 113) Tính:
12 + 5 – 7 = 15 -5 + một =
17 – 7 = 10 10 + một = 11
* triển khai biểu thứ từ trái sang phải.
Bài 2. Tính bằng phương pháp sớm nhất có thể:
a) 3 + 4 + 6 + 7 =
b) một + 2 + 5 + 9 + 8 =
c) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 =
Giải
a) 3 + 4 + 6 + 7 =
= ( 3 + 7) + ( 4 + 6)
= 10 + 10
= 20
* Biểu thức trên với 4 số, nhóm thành 2 cặp số,
nhóm 2 số một căp sao cho tổng đều cặp số phải tròn chục.
b) một + 2 + 5 + 9 + 8 =
= ( một+ 9) + ( 2 + 8) + 5
= 10 + 10 + 5
= 25
* Biểu thức trên với 9 số, nhóm thành 4 cặp, lẻ một vài.
đều cặp số với tổng phải tròn chục, số lẻ đó ko

vào cặp nào nên ta để số đó ở cuối biểu thức và
cùng sau
Bài 3. Tính bằng phương pháp sớm nhất có thể:
a) 17 + 14 + 12 + 15 – 7 – 5 – 4 – 2
b) 12 + 14 + 16 +18 – 2 – 8 – 6 – 4
c) 21 + 23 + 25 +27 + 29 – 3 – 5 – 9 – một – 7
Giải
a) 17 + 14 + 12 + 15 – 7 – 4 – 5 – 2
= ( 17 – 7) + ( 14 – 4) + (15 – 5) + ( 12 – 2)
= 10 + 10 + 10 + 10
= 40
* Số nào với chữ số hàng đợn vị giống nhau( bằng
nhau) ta nhóm thành một cặp để tính hiệu, sau đó
cùng đều cặp lại.
* Biểu thức c, d giải tương biểu thức a, b
Bài 3. Tính bằng phương pháp sớm nhất có thể :
a) một + 2 + 3 + 27 + 18 + 29 =
b) 3 + 4 + 5 + 6 + 16 + 14 + 17 + 13 =
Giải
a) một + 2 + 3 + 27 + 18 + 29 =
= ( một + 29) + ( 2 + 18) + ( 3 + 27)
= 30 + 20 + 30
= 80
* Biểu thức b giải tương tự biểu thức a
Bài 4. Tính bằng phương pháp sớm nhất có thể:
a) 22 + 56 + 18 + 34 – 10 – 50 – 20 – 30 =
b) 42 + 63 + 38 + 17 – 60 – 10 – 30 – 40 =
Giải
a) 22 + 56 + 18 + 34 – 10 – 50 – 20 – 30
= (22 – 20) + (56 – 50) + (18 – 10) + (34 – 30)

= 2 + 6 + 8 + 4
= (2 + 8) + (4+ 6)
= 10 + 10
= 20
* Biểu thức trên với 8 số, ta nhóm thành 4 cặp, mỗi
cặp 2 số, lấy 2 số với chữ số hàng chục giống nhau
(bằng nhau) nhóm vào một trong những mỗi cặp rồi tính hiệu, sau đó
lấy kết quả đều cặp cùng lại.
* Biểu thức b tương tự biểu thức a
Bài 5. Tính bằng phương pháp sớm nhất có thể:
a) 98 + 87 -78 – 67 =
b) 100 – 15 – 35 =
Giải
a) 98 + 87 – 78 – 67 =
= ( 98 – 78) + (87 – 67)
= 20 + 20
= 40
b) 100 -15 – 35 =
= 100 – (15 + 35)
= 100 – 50
= 50
PHẦN III. GIẢI TOÁN với LỜI VĂN
I.Kiến thức cần ghi nhớ:
– Nắm chắc đều dạng toán, vận dụng kiến thức sẽ
học vào giải toán.
– sưu tầm kĩ đề bài.
– Phân tích đề bài.
– Gạch chân đều “từ khóa” để từ đó tìm ra hướng
giải bước trung gian.
II. Bài tập

DẠNG TOÁN Trong số đó
một. Bài 2.( Tr 151)
Tổ em với 9 chúng ta, Trong số đó với 5 chúng ta nữ. Hỏi tổ em
với mấy chúng ta nam?
Tóm tắt
với : 9 chúng ta
chúng ta nữ : 5 chúng ta
chúng ta nam : … chúng ta?
Giải
Tổ em với số chúng ta nữ là:
9 – 5 = 4( chúng ta)
Đáp số: 4 chúng ta
2. Bài 4 ( Tr 162)
Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái
được 34bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu
bông hoa?
Tóm tắt
Tăt cả với : 68 bông hoa
Hà với : 34 bông hoa
Lan với : … bông hoa?
Giải
Lan hái được số bông hoa là:
68 – 34 = 34(bông hoa)
Đáp số: 34 bông hoa
* Bài tập tự làm:
Bài một. Lớp em với 27 chúng ta, Trong số đó với 11 chúng ta nữ.
Hỏi lớp em với mấy chúng ta trai?
Bài 2. Lớp em với 38 chúng ta, Trong số đó với 20 chúng ta
nam. Hỏi lớp em với mấy chúng ta nữ?
DẠNG TOÁN TỔNG HỢP

Bài một. Nhà Lan với 20 chiếc bát, mẹ mua thêm một
chục chiếc nữa. Hỏi nhà Lan với toàn bộ bao nhiêu chiếc
bát nữa?
Bài 2. Tùng với số bi là số tròn chục, số bi của
Tùng to nhiều hơn 40 và nhỏ nhắn hơn 60. Tùng với số bi ko nhiều
hơn Sơn là 20 hòn bi. Hỏi mỗi chúng ta với bao nhiêu
hòn bi?
Bài 3. Tú với số kẹo là số liền sau của số 19. Tú
với ko nhiều hơn thế Hoa 5 chiếc kẹo. Hỏi mỗi chúng ta với bao
nhiêu chiếc kẹo ?
Bài 4. Lan và Hồng cùng đi hái hoa. Lan hái
được 18 bông hoa, Lan hái được nhiều hơn thế Hồng
7 bông hoa. Hỏi hai chúng ta hái được toàn bộ bao
nhiêu bông hoa ?
Giải
Bài một. một chục = 10
Nhà Lan với toàn bộ số chiếc bát là:
20 – 10 = 10( chiếc bát)
Đáp số: 10 chiếc bát
Bài 2. Tùng với 50 hòn bi. Vì 40
Vậy Tùng với 50 hòn bi
Sơn với số hòn bi là :
50 + 20 = 70( hòn bi)
Đáp số : – Tùng : 50 hòn bi
-Sơn : 70 hòn bi
Bài 3. Số liền sau của số 19 là số 20.
Vậy Tú với 20 chiếc kẹo.
Hoa với số chiếc kẹo là :
20 + 5 = 25( chiếc kẹo)
Đáp số : 25 chiếc kẹo

Bài 4. Lan hái được là :
18 – 7 = 11( bông hoa)
Hai chúng ta hái được số bông hoa là :
18 +11 = 29( bông hoa)
Đáp số : 29 bông hoa
* Bài tập tự làm
Bài một. An với số bi đúng bằng số tự nhiên liền sau
số nhỏ nhất với hai chữ số. Số bi của An nhiều
hơn số bi của Minh 3 viên. Hỏi mỗi chúng ta với bao
nhiêu vên bi?
Bài 2. Một quyển truyện với 48 trang, Nam sẽ
sưu tầm số trang bằng số tự nhiên to nhất với một chữ
số. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu trang chưa sưu tầm?
Bài 3. Đông, Tây, Nam đi câu cá. Đông câu được
15 con cá. Đông câu được nhiều hơn thế Tây 5 con
cá. Tây câu được ko nhiều hơn thế Nam 3 con cá. Hỏi cả ba
chúng ta câu được bao nhiêu con cá ?
PHẦN IV. HÌNH HỌC
I. Kiến thức cần ghi nhớ:
– Biết vẽ điểm, đoạn thẳng,hình tam giác, hình
vuông, hình tứ giác………
– Nhận dạng được điểm, đoạn thẳng, và đều hình
tam giác, hình vuông vắn, hình tứ giác
– với phương pháp đếm điểm, đoạn thẳng, hình tam giác,
hình vuông vắn, hình tứ giác.
II. Bài tập:
Bài một.
a) Vẽ 2 điểm A; B
b) Nối 2 điểm A và B
c) Hình vẽ trên với mấy đoạn thẳng?

Bài 2.( Tr 172) Vẽ đoạn thẳng với MN với độ dài 10
cm
Bài 3.( Tr 146): Nối đều điểm để với:
a) Một hình vuông vắn
b) Một hìnvuông và hai hình tam giác
. . . .
. . . .
Bài 4. (Tr 125): Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn
thẳng BC dài 6 cm.Hỏi đoạn thẳng AC dài bao
nhiêu xăng ti mét?
A 3 cm B 6 cm C
? cm
Bài 5. Hình vẽ bên:
a) với mấy điểm?
b) với mấy đoạn thẳng?
c) với mấy hình tam giác?
d) Vẽ thêm một đoạn thẳng để hình bên với 5 hình
tam giác( Minh họa đều cách vẽ).
* Hướng dẫn cách làm bài:
a) Điểm đó là vấn đề gặp nhau của đều đoạn
thẳng. Đếm điểm theo chiều kim đồng hồ đeo tay.
b) Đếm đoạn thẳng theo chiều kim đồng hồ đeo tay, đếm từ
ngoài vào trong, đếm đoạn đơn trước, đoạn ghép
sau ( từ nhỏ nhắn tới to).
c) viết số trật tự cho hình tam giác theo chiều kim
đồng hồ đeo tay. Đếm hình đơn trước, hình ghép sau( từ nhỏ nhắn
tới to).
d) Quan sát kĩ hình và tìm ra rất nhiều cách vẽ để với
hình vẽ đúng yêu cầu của bài.
Bài một.

a) Vẽ 2 điểm A; B
A B
. .
b) Nối 2 điểm A, B
A B
. .
c) Hình vẽ trên với một đoạn thẳng.
Bài 2. Vẽ đoạn thẳng MN với độ dài 10 cm.
*Hướng dẫn cách vẽ:
– ghi lại điểm M rồi sử dụng thước kẻ đo từ M
tới điểm N 10 cm.
Cách một: Điểm 0 của thước kẻ phải trùng với
điểm M. 10cm trùng với điểm N.
Cách 2: Điểm M trùng với điểm nào trên thước
kẻ cũng rất được, sau đó đếm cho đủ 10cm.
Bài 3. Nối đều điểm để:
a) Một hình vuông vắn
b) Hai hình tam giác
. . . .
. . . .
* Hướng dẫn cách vẽ khác:
. .
. .
Bài 4.
A 3 cm B 6 cm C
? cm
Giải
Đoạn thẳng AC dài là:
3 + 6 = 9( cm)
Đáp số: 9 cm

Bài 5. Hình vẽ bên:
a) với 4 điểm
b) với 6 đoạn thẳng một 2
c) với 3 hình tam giác
d) Vẽ thêm một đoạn thẳng để hình bên với 5 hình
tam giác ( với 4 cách vẽ).

II. Bài tập tự làm:
Bài một. Tính độ dài đoạn thẳng AC
A 12 cm B 24 cm C
? cm
Bài 2. Hình vẽ bên:
a) với mấy điểm?
b) với mấy đoạn thẳng?
c) với mấy hình tam giác?
d) Vẽ thêm một đoạn thẳng
để hình bên với 6 hình tam giác ?( Minh họa cách
vẽ)
Bài 3. Hình vẽ bên:
a) với mấy điểm?
b) với mấy đoạn thẳng?
c) với mấy hình tam giác ?
d) với mấy hình tứ giác?
e) Bỏ đi đoạn thẳng nào để hình vẽ bên còn lại 2
hình tam giác ?( Minh họa cách vẽ).

Xem cùng kiến thức trẻ PHƯƠNG PHÁP GIẢI một vài DẠNG TOÁN tăng LỚP một
PHƯƠNG PHÁP GIẢI một vài DẠNG TOÁN tăng LỚP một kiến thức trẻ

Kiến thức trẻ là Blog CỘNG ĐỒNG VÀ CHIA SẺ Tri thức trẻ, bạn là người yêu thích nội dung bài viết này. Hãy tặng cho chúng tôi xin 1 lượt Like, Share nhé. Xin cảm ơn Kiến thức trẻ là Blog nơi chuyên cập nhật những thông tin, kiến thức mới, sự hiểu biết hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm. Thông qua giáo dục hay tự học của chúng ta. Đặt quảng cáo tại đây zalo chính thức.

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *