Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết có nội dung hữu ích dành cho độc giả, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "kienthuctre". (Ví dụ: Khối lượng riêng của sắt là bao nhiêu kienthuctre). Tìm kiếm ngay
17 lượt xem

KHÁI QUÁT VĂN HỌC tiến bộ

Xem cùng kiến thức trẻ KHÁI QUÁT VĂN HỌC tiến bộ

Tuần 8 NS:
Tiết 31 – 32 ND:
KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM từ trên đầu THẾ KỈ XX tới cách mệnh
THÁNG TÁM NĂM 1945.
A . tiềm năng bài học:
làm cho học trò :
– Hiểu được 1 trong mỗi nét nổi trội về tình hình xã hội và văn hóa truyền thống Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX
tới cách mệnh thánh Tám năm 1945. Đó là cơ sở hình thành nền văn học hiện
– Nắm vững những Đặc điểm cơ bạn dạng và thành tựu chủ yếu của văn học thời kì này.
– nắm được những kiến thức quan trọng về một Xu thế, trào lưu văn học. với kó năng vận
dụng kiến thức đó vào việc học những tác giả, tác phẩm ví dụ.
B. Phương pháp:
– Diễn giảng,nêu vấn đđề, gợi mơ,û thảo luận nhóm.
C. Tiến trình dạy học:
một- n đònh: Kiểm diện học trò
2- Kiểm tra bài cũ: Nêu nội dung chính của văn học trung đại Việt Nam, kể tên 1 trong mỗi tác
phẩm tiêu biểu? Văn học trung đại với gì khác lạ với nến văn học tiến bộ?
3- Bài mới mẻ:
hoạt động và sinh hoạt của thầy và trò Yêu cầu cần đạt
hoạt động và sinh hoạt một: Tìm hiểu Đặc điểm
cơ bạn dạng văn học việt nam từ trên đầu tk
xx tới cách mệnh tháng Tám năm
1945.
– Hs tìm hiểu nội dung
SGK/82.83
– cho thấy bối cảnh lòch sử xh Việt
nam giai đoạn này? yếu tố hoàn cảnh đó
tác động ntn tới văn hcïc?
– Giai đoạn thứ nhất vh Việt Nam
cải cách và phát triển ra sao? Lực lượng sáng
tác? ý kiến nghệ thuật?

I. Đặc điểm CƠ bạn dạng CỦA VĂN HỌC VIỆT
NAM từ trên đầu TK XX tới cách mệnh
THÁNG TÁM NĂM 1945.
một. Văn học thay đổi mẻ theo hướng tiến bộ hóa.
* Bối cảnh lòch sử:
– 1958 thực dân Pháp xâm lược sơn hà, chúng khai
thác thuôc đòa -> xh Việt nam với nhiều trở nên đổi sâu
sắc.
+ Xuất hiện nhiều đô thò, nhiều từng lớp xh mới mẻ. Với
sự yên cầu văn hóa truyền thống, thẩm mó mới mẻ.
+ Nhân vật trung tâm của đời sống văn học là từng lớp
trí thức Tây học – đấy là từng lớp tiếp thu, liên hệ
phần đông trào lưu tư tưởng văn hóa truyền thống, văn học phương Tây
tiến bộ.
+ phê bình văn học xây dựng và hoạt động, xuất hiện những thi sĩ,
nhà văn nhiều năm kinh nghiệm.
+ khối hệ thống thi pháp: nối tiếp với lối viết hiện thực,
tôn vinh tính sáng tạo, dòng tôi cá thể.
a/ Giai đoạn từ trên đầu TK xx tới khoảng năm 1920.
– Chữ quốc ngữ được truyền bá rộng thoải mái.
– Sự xuất hiện của báo chí và trào lưu dòch thuật tạo
điều kiện cho văn xuôi cải cách và phát triển.
– Lực lượng sáng tác chủ yếu là phần đông só phu yêu nước.
– Giai đoạn thứ 2 vh Việt nam với
bước chuyển trở nên ntn? Vì sao giai
đạon này với thể gọi là quá độ thường
giao thời?
– Nội dung, tư tưởng với gì khác giai
đoạn trước? Tác giả tiêu biểu?
– Văn học giai đạon này đạt

được những thành tựu gì?
– thơ với sự đột phá ntn?
– Vì sao vh giai đoạn này hiện
đại trọn vẹn?
– phần đông nhóm trao đổi thảo
luận trong 10 phút -> cử đại
diện trình diễn -> phần đông nhóm
nhận xét, bổ sung update.
– Gv nhận xét từng tổ, bổ sung update
-> chốt.
với thay đổi mẻ về chính trò, học thuật nhưng chưa thay đổi
về tư tưởng thẩm mó.
b/ Giai đoạn 1920 tới 1930:
– Văn học đạt được nhiều thành tựu nên nói: với
nhiều tác giả tài năng, những tác phẩm với giá trò:
+ Tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, Hoàng Ngọc Phách
+ Truyện ngắn:Phạm Duy Tốn, Nhất Linh…
+ Thơ Tản Đà, Trần Tuấn Khải
+ Bút kí, tùy bút: Tương Phố, Đông Hồ
– Nội dung tư tưởng phóng thích dòng tôi cá thể, văn
học trọn vẹn nhưng chưa thật trọn vẹn thâm thúy.
c/ Giai đoạn 1930 – 1945.
– từng lớp trí thức xuất hiện nhiều với sự cách tân trên
nhiều thể loại.
– Tiểu thuyết : Nhóm Tự lực văn đoàn, Nam Cao…
– Truyện ngắn: Thạch Lam, Nam cao…
– Phóng sự: Vũ Trọng Phụng
– Tùy bút: Nguyễn Tuân
– Thơ: trào lưu thơ mới mẻ – đậm màu ngầu và cá tính sáng tạo được giải
phóng.

=> Văn học tiến bộ cả về nội dung và phương thức.
– Văn học giai đoạn này với sự phân
hóa phức tạp như vậy nào?

– Những điểm không giống nhau giữa hai
phòng ban văn học công khai minh bạch và
ko công khai minh bạch?
+ về hàng ngũ?
+ yếu tố hoàn cảnh sáng tác?
+ đặc thù?
2. Văn học hình thành hai phòng ban và phân hóa
thành nhiều Xu thế, vừa đấu tranh với nhau, vừa
bổ sung update cho nhau để cùng cải cách và phát triển.
a/ phòng ban văn học công khai minh bạch:
– Về hàng ngũ nhà văn: phần to là những trí thức Tây
học, thuộc từng lớp tiểu tư sản.
– yếu tố hoàn cảnh sáng tác: được sáng tác và lưu hành công
khai, hợp pháp. thuộc dưới sự kiểm duyệt của chính
quuyền thực dân.
– đặc thù: chứa đựng tư tưởng lành mạnh tiến bộ,
quyên góp trong việc cách tân văn học tuy vậy ko
chống đối trực tiếp chính sách thực dân.
– Phân hóa thành hai Xu thế:
+ Dòng văn học lãng mạn và dòng văn học hiện thực.
– Dòng văn học lãng mạn: là tiếng nói cá thể tràn
đầy cảm xúc, đi sâu vào dòng xoáy tôi cá thể.
Phát huy cao độ trí tưởng tượng, thể hiện ước mơ,
khát vọng vượt lên trên cuộc sống đời thường hiện tại chật chội,
– vì sao văn học giai đoạn này phát
triển với một nhòp độ hết sức nhanh

chóng?
– Thành tựu đạt được?
Tiết 2:
D/ Tiến trình lên lớp:
một. n đònh lớp: kiểm diện HS
2. Bài cũ: Nêu Đặc điểm cơ bạn dạng
của văn học Việt nam từ trên đầu
TK XX tới 1945?
3. Bài mới mẻ:
hoạt động và sinh hoạt 2: Tìm hiểu thành tựu
chủ yếu của văn học giai đoạn này.
– Những văn hóa truyền thống to nhất, sâu
sắc nhất của lòch sử văn học Việt
Nam là gì?
tù túng.
– Dòng văn học hiện thực: Lý giải, diễn tả thực thực,
đúng đắn hiện thực xã hội trải qua hình tượng điển
hình.
=> Văn học lãng mạn và hiện thực vừa đấu tranh vừa
cùng tồn tại tuy nhiên tuy nhiên, cùng tác động, chuyển hóa lẫn
nhau.
b/ phòng ban văn học phi pháp:
-Về hàng ngũ nhà văn: là chiến só và quần chúng cách
mạng.
– yếu tố hoàn cảnh: tồn tại phi pháp bò chính quyền thực
dân cấm đoán nên chỉ có thể lưu hành kín.
– đặc thù:thơ văn là vũ khí đương đầu chống quân thù,
là phương tiện truyền bá tư tưởng yêu nước
Nội dung: nhắc tới số phận của cùng đồng, vạch
trần thực ra xấu xa của thực dân tay sai. Thơ Tố

Hữu, Hồ Chí Minh, Phan Bội Châu…
3. Văn học cải cách và phát triển với vận tốc hết sức nhanh
chóng.
a/Nguyên nhân cải cách và phát triển: -Do xúc tiếp với văn học
Phương Tây – văn học Pháp.
– Do yếu tố nội lực của văn học dân tộc.
– Do sự cải cách và phát triển của kó thuật in ấn, xuất bạn dạng báo chí
tiến bộ, hiện tượng viết văn sẽ trở thành nghề kiếm
sống.
b/ Thành tựu:
Văn học giai đoạn này, đặc thù là 1930 – 1945 phần đông
phòng ban phần đông Xu thế cải cách và phát triển hết sức nhanh gọn lẹ.
Với con số về tác giả,tác phẩm, với nhiều thể loại
không giống nhau.
Tiết 2:
Trọng tâm:Thành tựu của văn học từ trên đầu TK XX
tới 1945
II/ THÀNH TỰU CHỦ YẾU CỦA VĂN HỌC VIỆT
NAM từ trên đầu THẾ KỈ XX tới cách mệnh
THÁNG TÁM NĂM 1945.
*văn hóa truyền thống tư tưởng to nhất và thâm thúy nhất của
văn học là chủ nghóa yêu nước, chủ nghóa nhân đạo và
ý thức dân chủ
– Chủ nghóa yêu nước trong giai đoạn này gắn với lí
tưởng XHCN và ý thức quốc tế vô sản.
– Chủ nghóa nhân đạo mang ý thức dân chủ:
Quan tâm tới những con người thường ngày, trong xã
– Văn học giai đoạn này với đóng
góp gì mới mẻ cho những văn hóa truyền thống
đó?

– Những thể loại văn học nào mới mẻ
xuất hiện trong giai đoạn này?
– Sự cách tân, tiến bộ hóa phần đông loại
tiểu thuyết và thơ ca trình làng như vậy
nào?
hoạt động và sinh hoạt 3: Tổng kết.
– GV cho Hs thấy được vò trí, vai trò,
thành tựu của văn học giai đaon5
này?
hội đặc thù là những con người sống lầm than, cực
khổ.
* Thành tựu:
một/ phần đông thể loại văn xuôi: –
– Tiểu thuyết cải cách và phát triển mạnh: miêu tả đời sống nội
tâm của nhân vật với những ý nghó, cảm xúc…
– phần đông tiểu thuyết hiện thực nhắc tới đời sống hiện
thực của con người.
– Truyện ngắn: đạt tới trình độ cao với nhiều phong
cách đa dạng và phong phú.
– Phóng sự cải cách và phát triển mạnh mẽ và uy lực từ thời điểm năm 1930 trở đi:
Ngô Tất Tố, Lê Văn Hiến, Vũ Trọng Phụng…
– Bút kí, tùy bút Nguyễn Tuân.
-> Văn xuôi giai đoạn này sẽ khắc họa được tính cách
nhân vật.
+ tiếng nói sàng lọc.
+ Lối viết thượng cổ xen lẫn tiến bộ.
+ Dựng truyện linh hoạt…
2/ Thơ ca:
– Phá vỡ khối hệ thống ước lệ thơ cổ.
– Phá bỏ khối hệ thống niêm luật khe khắt.

– Thể hiện trái đất muôn mầu sắc của ngoại cảnh và thế
giới nội tâm con người.
– Thơ cách mệnh với nhiều thành tựu mới mẻ xuất sắc.
III/ Tổng kết:
Văn học giai đoạn này với vò trí quan yếu trong tiến
trình lòch sử văn học Việt Nam. Nó kế thừa tinh hoa
của văn hóa truyền thống văn học dân tộc, khép lại 9 thế kỉ
của văn học trung đại để mở ra 1 thời kì mới mẻ. Thời
kì văn học tiến bộ quan hệ rộng thoải mái với nến văn học
trái đất.
4- Củng cố: Thành tựu chủ yếu của nền văn học giai đoạn này?
5- Dặn dò: – Học bài vừa đủ, soạn “Hai đứa trẻ”
– Cảnh Phố huyện lúc chiều tàn, lúc đêm khuya? Kiếp người tàn? Tâm trạng của chò em
Liên? Hình Hình ảnh đoàn tàu với ý nghóa như vậy nào?
D- Rút kinh nghiệm:

Xem cùng kiến thức trẻ KHÁI QUÁT VĂN HỌC tiến bộ
KHÁI QUÁT VĂN HỌC tiến bộ kiến thức trẻ

Kiến thức trẻ là Blog CỘNG ĐỒNG VÀ CHIA SẺ Tri thức trẻ, bạn là người yêu thích nội dung bài viết này. Hãy tặng cho chúng tôi xin 1 lượt Like, Share nhé. Xin cảm ơn Kiến thức trẻ là Blog nơi chuyên cập nhật những thông tin, kiến thức mới, sự hiểu biết hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm. Thông qua giáo dục hay tự học của chúng ta. Đặt quảng cáo tại đây zalo chính thức.

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *